Tintanya...

Allah ikhlas itu aku tidak tahu bagaimana,namun yang pastinya aku cuma inginkanMU,tuhan yang menciptakan diriku,juga tempatnya aku kembali.

Illahi Anta Maksudi Waridhaka Matlubi...

Wednesday

Tentang Tarekat Sufiya

Berikut merupakan persoalan yang disuarakan oleh seorang saudara,dan persoalannya di jawab berdasarkan pendapat daripada Mufti Besar Mesir, Prof.Dr Ali Jummah.

insyaalah sama2 kita hayati...

"Apakah hukumnya seseorang muslim itu terlibat dalam tarekat sufiah? Adakah tidak memadai kita menggunakan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabawiah semata-mata? Seringkali saya terfikir untuk melibatkan diri dalam tarekat kesufian ini, tapi tidak ada pihak yang saya yakini untuk membuat rujukan. Semenjak diperkenalkan ruangan Mimbar Ulama' ini, saya terpanggil untuk mengemukakan soalan tersebut. Saya amat mengharapkan pihak Dewan Ulama' PASdapat membantu saya dalam hal ini."
Terima kasih
(Abdullah Abdul RahmanNegeri Sembilan)

Soalan yang dikemukakan ini agak hampir dengan satu soalan yang pernah dikemukakan kepada Mufti Kerajaan Mesir iaitu Prof. Dr. Ali Jumaah. Mimbar Ulama' akan cuba mengemukakan jawapan yang dinyatakan oleh beliau dan akan memberikan kesimpulannya, InsyaAllah.

Teks terjemahan:Tasauf adalah manhaj tarbiyah ruhiyah dan sulukiyah yang mengangkat manusia kepada martabat ihsan yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang bermaksud :

"Hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olahnya kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya dia (Allah SWT) melihatmu".

Maka tasauf itu merupakan program pendidikan (tarbiyah) yang menitik beratkan penyucian jiwa daripada pelbagai penyakit yang mendindingi manusia daripada Allah SWT. Ia juga membetulkan penyelewengan jiwa dan sulukiyah manusia dalam hubungan bersama Allah SWT, bersama yang lain dan juga dengan diri sendiri.

Tarekat sufiah pula ialah sebuah madrasah yang menyempurnakan melaluinya penyucian jiwa dan pembentukan peribadi. Syeikh pula sebagai pembimbing atau guru yang bersama-sama dengan muridnya.Jiwa manusia secara tabiatnya terangkum di dalamnya pelbagai himpunan penyakit seperti takabbur, ujub, angkuh, keakuan, bakhil, marah, riya', sukakan maksiat, berkelakuan tak senonoh, gemar membalas dendam, kebencian, dengki, khianat, tamak dan rakus.Firman Allah SWT yang mendedahkan kisah isteri Al-Aziz:Yang bermaksud :
"Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang". [Surah Yusuf: 53]
Kerana itulah, golongan terdahulu menginsafi hal ini dan menyedari betapa perlunya pentarbiyahan jiwa dan membersihkannya dari segala penyakit-penyakitnya agar (penyucian tersebut) bersekali dengan masyarakat serta mencapai kejayaan dalam perjalanan menuju tuhan mereka.

Tarekat sufiah hendaklah melengkapi dengan beberapa perkara:

pertamanya ialah pegangan kukuh dengan kitab Al-Quran dan Sunnah Nabawiah.Ini kerana tarekat sufiah itu ialah manhaj kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap perkara yang bercanggahdengan Al-Quran dan As-Sunnah maka ia bukan daripada tarekat. Bahkan tarekat itu sendiri menolaknya dan melarang daripadanya.

Kedua ialah tidak meletakkan tarekat itu sebagai pengajaran yang terpisah daripada pengajaran syariah,bahkan ia merupakan intisari kepada syariah.Bagi tasauf terdapat tiga elemen utama yang digesa oleh Al-Quran akan ketiga-tiganya iaitu :1-Menitikberatkan jiwa, sentiasa mengawasi jiwa (muraqabah) dan menyucikannya daripada sebarang kekotoran. Firman Allah SWT: Yang bermaksud:
"Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya,sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya".
[Asy-Syams : 7-10]
2-Memperbanyakkan zikrullah.Firman Allah SWT: Yang bermaksud :
"Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyakbanyaknya".
[Al-Ahzab: 41]
Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Sentiasakanlah lidahmu dalam keadaan basah
mengingati Allah SWT".
3-Zuhud di dunia, tidak terikat dengan dunia dan gemarkan akhirat.Firman Allah SWT:
Yang bermaksud :
"Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?". (Al-Anaam :32)
Adapun syeikh yang memperdengarkan kepada murid-muridnya akan zikir-zikir dan yang membantu usaha menyucikan jiwa dari sebarang kekotoran serta menyembuhkan hati mereka daripada penyakit-penyakit maka dia adalah penyelia (qayyim) atau seorang guru (ustaz) yang menunjukkan cara yang tertentu yang paling sesuai dengan
penyakit yang ada atau keadaan murid itu sendiri.Petunjuk Nabi SAW juga menasihatkan setiap manusia dengan perkara yang mendekatkan diri kepada Allah SWT berdasarkan kepada keadaan setiap jiwa yang berbeza.

Pernah seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW, lalu dia berkata : Wahai Rasulullah ! Beritahu kepadaku tentang sesuatu yang menjauhkan diriku daripada kemurkaan Allah SWT. Maka sabda Rasulullah SAW : Jangan kamu marah !. Dalam kes yang lain, Rasulullah SAW didatangi seorang lelaki yang berkata kepada Rasulullah SAW : Beritahu kepadaku tentang sesuatu yang aku boleh berpegang dengannya ! Jawab Rasulullah SAW : Sentiasakanlah lidahmu dalam keadaan basah mengingati Allah SWT.Di kalangan para sahabat terdapat golongan yang membanyakkan qiamullail, antara mereka juga yang memperbanyakkan bacaan Al-Quran, ada yang banyak terlibat dengan jihad, ada
yang banyak berzikir dan ada yang membanyakkan bersedekah.Perkara ini tidak membawa erti meninggalkan terus keduniaan. Tetapi di sana terdapat suatu ibadat tertentu yang memperbanyakkannya oleh orang yang melalui jalan menuju Allah SWT.

Secara asasnya berbilang-bilangnya pintu-pintu syurga. Tetapi pada akhirnya walaupun adankepelbagaian pintu masuk tetapi syurga tetap satu.Sabda Nabi SAW yang bermaksud : "Setiap golongan yang melakukan amalan (baik dan soleh-ketaatan) ada satu pintu daripada pintu-pintu syurga yang memanggilnya oleh amalan, dan bagi puasa itu ada satu pintu yang memanggil golongan yang berpuasa, digelarkannya ar-rayyan".Demikian
juga tarekat-tarekat, ia mempunyai berbilang-bilang jenis berdasarkan syeikh masing-masing dan murid masing-masing. Antara mereka ada yang mengutamakan puasa, ada yang mengutamakan al-Quran lebih banyak dan tidak mengabaikan puasa dan demikianlah seterusnya.

Apa yang dijelaskan di atas adalah tasauf yang sebenarnya, tarekat yang sahih dan syeikh-syeikh yang komitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita juga telah mengetahui kenapakah berbilang-bilangnya jenis tarekat, iaitu kerana kepelbagaian cara pentarbiyahan dan rawatan serta perbezaan cara untuk mencapai maksud yang dicita-citakan. Akan tetapi keseluruhannya satu sahaja pada maksud dan tujuan iaitulah keredhaan Allah SWT sebagai tujuan utama.Kami juga ingin mengingatkan bahawa apa yang dinyatakan di atas tidak dilaksanakan oleh sebilangan besar golongan yang mendakwa sebagai ahli tasauf iaitu golongan yang merosakkan bentuknya. Mereka di kalangan orang yang tidak mempunyai agama dan kebaikan. Mereka yang melakukan tarian pada hari-hari perayaan dan melakukan amalan keghairahan yang khurafat. Ini semua bukan daripada tasauf dan bukan dari jenis tarekat sufiah. Sesungguhnya tasauf yang kami nyatakan tentangnya tiada hubungan langsung dengan pandangan
kebanyakan manusia berhubung fenomena negatif yang memburukkan. Tidak harus juga bagi kita untuk mengenali tasauf dan menghukumkan ke atasnya dari kalangan sebahagian pendakwa-pendakwa tasauf yang jahil (yang mendakwa tarekat sebagai ajaran yang salah). Sepatutnya kita bertanyakan ulama' yang memilih tasauf sehingga kita
memahami punca sanjungan mereka terhadap tasauf.

Untuk akhirnya, kami mengambil kesempatan ini untuk membantah pendapat golongan yang menyatakan : "Kenapakah tidak dipelajari adab-adab sulukiyah dan penyucian jiwa
dari Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung?".Pendapat ini pada zahirnya terkandung rahmat. Tetapi pada hakikatnya terkandung azab. Ini kerana kita tidak mempelajari rukun sembahyang, sunat-sunat sembahyang dan perkara-perkara makruh dalam sembahyang dengan semata-mata melalui bacaan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kita mempelajarinya melalui suatu ilmu yang dikenali sebagai ilmu feqah.Fuqaha' telah menyusunnya dan mengistinbatkan semua hukum-hakam tersebut daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana pula lahirnya kepada kita mereka yang
mendakwa bahawa kami mempelajari fiqh dan hukum agama daripada kitab dan sunnah secara langsung? Kami tidak pernah mendapati seorang ilmuan/ulama' yang mempelajari fiqh daripada kitab dan sunnah secara terus.Demikian juga, di sana terdapat perkara yang tidak disebut oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi tidak dapat tidak daripada
mempelajarinya dengan guru secara musyafahah (secara berdepan atau mengadap guru).Tidak boleh sekadar melalui kitab, sebagai contohnya ilmu tajwid. Bahkan mestilah beriltizam dengan mustalah-mustalah yang khusus dengannya.
Maka ulama' menyatakan sebagai suatu contoh : "Mad Lazim enam harakat" ! Siapakah yang menjadikannya sebagai mad lazim? Apa dalilnya dan siapakah yang mewajibkannya ke atas ummat Islam? Tentunya mereka adalah ulama'dalam bidang tersebut.

Begitu juga dengan ilmu tasauf. Ilmu yang diasaskan oleh ulama'-ulama' tasauf sebermula zaman Junaid rahimahullah dari kurun yang keempat sehingga hari ini. Ketika rosaknya zaman tersebut dan rosaknya akhlak, rosaklah juga sebahagian tarekat-tarekat kesufian. Mereka mula bergantung dengan fenomena-fenomena yang bercanggah dengan agama Allah SWT. Lantas manusia menganggap ianya merupakan tasauf. Sedangkan Allah SWT akan mempertahankan tasauf, ahlinya dan melindungi mereka dengan kekuasaannya.Firman Allah SWT: Yang bermaksud:
"Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat".
[Al-Hajj: 38]

Mudah-mudahan apa yang dinyatakan itu dapat memberikan pendedahan kepada erti tasauf, tarekat, syeikh, sebab berbilang-bilangnya tarekat, kenapa kita
mempelajari suluk, penyucian hati dari ilmu yang dikenali sebagai tasauf ini, kenapa kita ambil dari syeikh dan tidak terus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah.Kita memohon kepada Allah untuk memperlihatkan secara jelas terhadap urusan-urusan agama kita.

(Tamat terjemahan teks asal berbahasa Arab)

Demikianlah terjemahan bebas daripada teks asal jawapan Sahibul Samahah Prof. Dr. Ali Jumuah, Mufti Kerajaan Negara Mesir yang dinaqalkan daripada Al-Bayan Lima Yashqholu Al-Azhan, cet. Al-Muqattam, Kaherah, hlm. 328-331.Secara kesimpulannya, bagi hasrat baik saudara yang ingin melibatkan diri dalam tarekat kesufian ini, saudara hendaklah memastikan perjalanan atau program pentarbiyahan yang diperkenalkan oleh sesuatu tarekat itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah An-Nabawiah.Dalam konteks Malaysia, sebenarnya agak banyak dakwaan tarekat walhal sebenarnya ia adalah ajaran sesat. Justeru saudara perlu berhati-hati dan sering merujuk ulama' yang diiktiraf keilmuannya. Penyertaan dalam tarekat juga sepatutnya lebih menyemarakkan penglibatan dalam memartabatkan ketuanan Islam bukannya meruntuhkan ketuanannya seperti mendokong perjuangan Nasionalisme atau
Sekularisme atau gerakan yang menentang perjuangan Islam.Suasana pengamalan tarekat di Malaysia khususnya perlu diberikan perhatian bagi yang ingin menyertainya. Semestinya guru atau syeikh pemimpin tarekat itu merupakan seorang yang faqeh atau alim dalam bidang syariat dan aqidah. Bukannya seseorang yang hanya alim dalam bidang
tasauf atau tarekat semata-mata. Ini kerana sebarang pengamalan beribadat dalam agama hendaklah dipandu oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah.

Justeru, seorang guru yang alim tentang syariah, aqidah dan tasauf merupakan guru yang sepatutnya dipilih untuk membimbing kita.Amat wajar jika saudara mengambil kesempatan yang ada dengan mendalami pengajian-pengajian agama secara berdisiplin mengikut kadar kemampuan yang ada pada saudara bagi meningkatkan pengetahuan agama serta tidak mudah untuk dipesongkan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab.Semoga hasrat baik saudara akan dibantu oleh Allah SWT.

sekian...

Sunday

bicara dengan Guru

suasana kampus masih lengang.masih ramai pelajar yang belum pulang barangkali.bukan satu kehairanan,mungkin masing2 tidak puas melepas rindu juga melakar lagi corak2 indah di Edul Fitr bersama kelurga yang tercinta.

dia sedikit kehairanan,tiada lonjakkan2 'ingin' untuk berseronok dan melepas rindu dengan keluarga yang nun jauh merentas Laut China Selatan.apa yang perlu dilempiaskan andai tiada takungan rindu disana.apa lagi rindu yang perlu dijana,andai Ramadhan lepas bak carik2 kapas yang hanya tinggal diterbangkan,hanya rasa itu yang memenuhi benak2 takungan itu.

jika adapun rindu itu,rindu pada satu bicara yang asyiknya hingga mampu melerai air mata keinsafan.bait kata2 yang indah namun cukup menujah pada peribadi.agak tajam dan sinis bagi ego yang menggunung.dalam takungan itu hanya ada rindu pada bicara tajam yang mulus.

kenapa,kenapa perlu tarekat? wajib ke tarekat ni? berdosa ke kalau tak ambik tarekat?

sesi lunch yang dimulai dengan persoalan yang cukup berisi.dia suka pada perbincangan ini.

persoalan yang sama menujah fikirannya dulu.dia meneliti pemahaman dari pengalamannya untuk menjawab soalan tersebut.

ana juga pernah terfikir soalan ni,ana tanya dengan uncle,macam mana dengan sahabat2 yang lain kalau depa tak ambik tarekat?sia2 ke amalan depa?macam tu yang ana tanya.

nti,apa yang kita faham,tarekat ini hanya satu jalan untuk menuju Allah.tapi sebenarnya bila kita kaji sedalamnya,tarekat ini lah basic kepada pembawaan Rasulullah.ya melalui syariat juga kita boleh menuju Allah.dengan hajinya,dengan solatnya,dengan puasanya,tapi sejauh mana ibadah2 itu kita buat kerana Allah,sedang dalam hati tidak lekatpun kalimah Allah.dari pengalaman ana,zikir merupakan amalan asas dalam tarekat.kita tumpu sepenuhnya dengan Allah.kita bagi kalimah Allah ni lekat betul2 dalam hati kita.macam mana?sudah tentu dengan bimbingan Guru yang mursyid.dari situ,apa2 pekerjaan yang kita buat semunya tak lari dari ingatan pada Allah.

dia menyusun lagi rentetan pemahamannya.cuba di linkkan dari satu fakta kefakta yang berlegar di kotak mindanya.sesuatu yang bercelaru pada asalnya,kini dia semakin faham kenapa tarekat itu perlu di ambil oleh semua umat islam,dan dirinya sendiri.

kita tengok,Hassan Al-Banna pejuang ikhwanul Muslimin,dengan Al-Matsuratnya,dia punya amalan.dari mana datangnya amaln tu,kalau bukan datangya daripada amalan yang diberikan oleh guru mursyid beliau.ana tak ingat tarekat apa yang dia ambik,tapi Hassan al-banna juga ambik tarekat.sapa lagi,ulama2 dulu, Imam Al-ghazali,Imam Hanafi and so on...so kenapa kita yang biasa ni tak ambik?

dia menyoal dirinya semula.persoalan yang dituju khas untuknya dan sahabtnya.


ermm,ok ana terima yang tu.tapi ana tak puas hati lagi.ana nak tau lebih detail.ok nti kata banyak tarekat yang ada sekarang,tarekat Naqsyabandy,Syaziliyah,Qadariah n so on.kenapa? kenapa banyak sangat tarekat?

erm ana dulu pun pernah tanya juga soalan ni.insyaalah mana yang ana tau ana jawab na.ok,melalui pembacaan dan perbcagan dengan orang2 yang ahli,yang ana tau,tarekat2 ni sama je.cumanya guru2 yang berbeza,kemudian dia bercabang2 mengikut guru.tapi kita kena hati2 dalam mencari tarekat yang sebenar,sebab ada tarekat yang bukan tarekat tapi mengaku tarekat.

hu2 jadi macamna nak tau tarekat tu betul ke tak?

jumpa dengan tuan guru dia.enti tanya la semua persoalan yang nti nak,samapi nti puas hati.teliti dan kaji betul2 jawapan yang dia bagi.then baru kita boleh level sama ada ni guru yang betul ke tak.tak boleh la kita tak jumpa n tanya lagi,tapi dah kata sesat.

rancak sahaja perbualan mereka,tidak sedar makanan yang di order sudah sampai.dia agak kerisauan andai apa yang disampaikan agak berbeza dengan pemahaman sahabatnya.

bicara dunia menyelinap di pertengahan hangat diskusi mereka.bicara2 yang menyesakkan jiwa.dia tidak suka pada bicara itu.tapi hakikat yang perlu ditempuhi dan perlu difkirkan.perlukah? soal hatinya...

malam melabuhkan tirainya.mereka sudah lama membawa haluan masing2.perjalanan besok perlu ditempuh dengan perancagan yang baharu dan semangat yang baharu.dia kehairanan,makan malamnya ditemani satu rasa sayu pada bayangan guru.ada ungkapan maaf yang seolah tidak di luah sehabisnya.butir2 kenangan di rumah suluk itu mengetuk2 lagi hatinya.semakin sebak hatinya.rindu itu menyelinap lagi.alunan zikir bagai di taman2 syurga masih terngiang2 di telinganya.kekuatan yang luar biasa melawan anasir yang bertopengkan ego.ada peperangan yang sengit di dalam.tapi nampak tenag diluar.

bagai satu pukulan ombak yang besar, memecah benteng si kelopak mata.mengalir laju sahaja air dari empangan kesayuan itu.ingin benar mendengar bait2 kata dari insan yang sungguh dihormatinya.dijamah juga makan malamnya,ada tugas yang menanti pujuk hatinya.

ada 'mau' dihujung harapan,maunya Rabitha itu menjadi jambatan hasratnya.dipalu2 pintu itu dengan ucapan maafnya.tesipu2 dalam sayu...

mainan lagu "syurgaMU" dari Handsetny berbunyi.satu panggilan masuk.pantas dia mencapai handsetnya,Tuan Guru...Allah...

bukan kepalang gembiranya.mencubit2 rasa bersalanya.dia mengumpul segala persoalan yang ditujah siang tadi.mau diluah semuanya dengan Tn Guru.

Tuan Guru,tadi sahabat saya bertanya,tarekat ni wajib ke ambik?sebab saya dulu pun pernah juga mempersoalkan hal ni.

baik macam ni,cuba ayu ingat balik suarh pertama yang Allah turunkan.kat situ Allah perintahkan nabi "bacalah dengan nama tuhanMu (Allah)...".peristiwa ni nak beritahu kita bahawa perlunya kita berguru.padahal pada ketika itu,Nabi seorang yang Alim dan bijak,tapi Allah tetap memerintahkan nabi untuk baca.dan lagi satu,"dengan Nama TuhanMU" kat sini jelas kalimah "Allah" sebagai kepalanya zikir.kemudian selepas itu,Jibril diamanahkan untuk mengajar Zikir Allah selama 6Tahun."selama 6 tahun" hanya dengan zikir Allah,selepas itu,baru diajarkan nabi Tahlil.belum lagi diperintahkan solat ketika itu.makananya dalam tempoh ini,Nabi juga berguru,tapi kenapa kita pada hari ini tidak mengikut sunnah nabi yakni dengan berguru.memang pada zaman Nabi Ibrahim,Allah telah mengajarkan baginda solat sunat 2 rakaat,tetapi tidak mempunyai waktu2 yang khusus.jadi kat sini,kita boleh lihat,zikir itu yang diutamakan dahulu.diajarkan dahulu nabi untuk tumpu pada Allah.kemudian selepas itu baru nabi keluar untuk berdakwah yakni selama 13 tahun,dan pada Jumaat 27 Rejab,baru diperintahkan solat yang aslanya 50 rakaat tapi dikurangkan ke 5 rakaat,iaitu dalam peristiwa Israk Mikraj"

jadi Tuan Guru,maksudnya kat sini,sekarang ni kebanyakkan kita hanya melaksanakan syariaat?

ye,ye betul tu.sedangkan kita perlu mencapai hakikat.tapi macam mana nak sampai hakikat kalau zikir ni kita tak buat,nak buat kena la berguru dengan guru yang mursyid.barulah kita sampai kepada hakikat.tanpa hakikat tiada tiadalah gunanya syariat.contohnya Ayu tak makan tapi kata kenyang,maksudnya apa kat situ?

hu2 maksudnya dia berbohonglah Tuan Guru...

har! tu la jawapannya.tanpa syariat juga kita tidak mampu capai hakikat.maknanya kita kena belajar dua2.hukumnya alam,kalau gembira mesti ada sedihnya,kalau hidup mesti akan mati,kalau sakit mesti ada sembuhnya,semunya kena ada pasangan.macam syariat kena ada hakikat.tapi orang la ni tak ambik yang tu.nanti esok2 kat akhirat,kalau Allah tanya kamu ikut sapa? Rasulullah.jalan yang mana?,tak tau,har sekali kena bap! Allah tanya lagi kamu dok mengaji Al-quran,bukan untuk dilagukan,harus diamalkan,ni dah lah tak amal,amal pun bukan kerana Allah sebab hati tak ada nama Allah,kenapa,sebab tidak tumpu pada Allah melalui zikir ini.har sekali lagi Bap!

ada derai di hujung corong.gurauan Tn Guru semuanya penuh dengan mesej.apa yang dia hendak gelakkan,kalau semua itu terpukul pada dirinya.tersipu dia di balik corong.

satu lagi tuan guru,sahabat tadi juga ada tanya,tarekat ni banyak,jadinya boleh la pilih mana2 ye tuan guru?

orh hak lain tu sekadar ranting,sedangkan Naqsyabandy ni pokok dia.tanpa pokok maka tiadalah rantingnya.

bila diimbas kembali,pernah dia memohon dengan penuh rahsia,andai suatu masa nanti ditemukan ia satu jalan yang pernah dilalui oleh para sufi.Kisah Rabiatul Al Adawiyyah menjadi layar movie yang cukup digemarinya dulu.sangkanya zaman dahulu sahaja yang berpeluang untuk melalui jalan itu,tapi baru di mengerti rupanya mukjizat juga sunnah Rasul yang dijanji tetap dipelihara adalah jalan ini.jalan tarekat yang dibawa oleh pemangkin Rahmat seluruh Alam,Rasulullah SAW

Monday

PERISAI
Assalamualikum WBT.

insyaalah entry link ni adalah atas permintaan seorang sahabat.ana mohon maaf kerana tak berkesempatan untuk melakar pengalaman ana pada malam Kemerdekaan bersama dengan Ops Sayangi Remaja PERISAI PMIUSM,anjuran API dan PUM Pineng.insyaalah jika berkelapangan nanti ana cuba larikan jari jemari ana untuk menitip kata pada pengalaman malam tu.

buat sementara waktu ni ana mohon pinjam link pengalaman dari salah seorang peserta yang juga merangkap murrobi ana,juga mantan Amirah PMIUSM.juga turut serta dalam program ni

insyaalah moga mendapat manfaat hendaknya.

Sambutan Merdeka Dan Ops Sayangi Remaja.


Sunday

belajar dari gejolak dunia


SOMALIA

MOGADISHU (SuaraMedia News) - Juru bicara parlemen Somalia meminta bantuan pada negara-negara tetangganya untuk mengerahkan pasukan untuk membantu pemerintah mengalahkan para pejuang Jihad.


Menteri komunikasi Ethiopia mengatakan bahwa pasukannya tak bisa ikut campur tanpa mandat internasional.

Tetapi para penduduk Beledweyn, sekitar 300 kilometer utara ibukota Mogadishu dan dekat dengan perbatasan Ethiopia, melaporkan adanya tentara Ethiopia didekat kota tersebut.

Para pejuang Islam, dalam sebuah serangan sejak 7 Mei untuk menghalau pemerintahan tradisional yang didukung PBB dan dipimpin oleh seorang Islam moderat, Sharif Sheikh Ahmed, ini telah mengadakan serangan selama seminggu.

Linkhasil daripada pembacaan buku "Zaman Kegelapan Islam dan Kebangkitan Islam" tulisan Harun Yahya, Somalia mulai terdedah dengan islam setelah umat islam bermigrasi ke Abyssinia,bertujuan untuk lari daripada penyembah berhala di mekkah.

amat menyedihkan,jika sahabat2 mengetahui bahawa Somalia dari dulu hingga ke abad ini masih menghadapi kemiskinan yang melampau walaupun telah meredeka sejak tahun 1960.

sebelum mengecapi kemerdekaan, pada abad ke-19 Somalia telah dijajah oleh British,bermula daripada penjajahan itu,Somalia menjadi sebuah medan peperangan yang tidak pernah tamat,kebuluran dan juga penyakit. Pada tahun 1884, pihak British menakluk Utara Somalia dan Itali pula menakluk bahagian selatan pada 1887,dan seperti mana yang telah berlaku di kebanyakkan negara islam lain, ia membawa kepada zaman yang penuh dengan kezaliman dan penindasan.

Aden Abdullah merupakan presiden Somaila yang pertama setelah mendapat kemerdekaan pada tahun 1960.Walau bagaimanapun penubuhan sistem pentadbiran yang adil dan stabil tidak dibenarkan.Kemudian pada tahun 1969 kuasa pemerintahan beralih kepada presiden yang kedua iaitu Abdi Rashid Ali Shirmarke.Namun selang beberapa hari kemudian rampasan kuasa telah berlaku dan tapuk pemerintahan beralih kepada Jeneral Mohammed Siad Barre melalui rampasan kuasa ketenteraan.

pertukaran tapuk pemerintahan tidak membawa perubahan ke arah kedamaian sedikitpun kepada negara Somaila,bahkan keganasan juga penindasan semakin berleluasa terutamanya semasa kuasa pemerintahan dibawah Jeneral Mohammed.

Barre melihat Islam sebagai satu ancaman ke arah merialisasikan matlamatnya yakni ingin menjadikan Somalia sebagai sebuah negara yang berhaluan Sosialis.jesteru Barre mengharamkan segala bentuk buku,majalah, mahupun akhbar2 islamik daripada diterbitkan.Golongan intelektual dan ulama islam yang menentang polisi ini dihukum dibawah hukuman Barre.

Pemerintahan Barre akhirnya berakhir pada tahun 1991.Beliau lari daripada perang saudara yang mengganas di Somalia.Keadaan bertambah buruk setelah pihak PBB menghantar 30,000 askar di bawah arahan Amerika Syarikat pada tahun 1992 hasil Resolusi Perhimpunan Ummum PBB. sepanjang keberadaan tentera2 PBB ini,7000 orang mati dan 1 juta umat islam terpaksa berpindah ke negara Afrika lain untuk mendapatkan bantuan.

sehingalah ke hari ini, perang saudara yang berlaku masih berterusan dengan keadaannya yang pelbagai.bilangan mereka yang mati semakin bertambah dari hari ke hari.masalah kritikal yang sedang dihadapi negara ini kira2 8 juta penduduk berada dalam kelaparan dan kemiskinan.Berdasarkan laporan Pertubuhan Pertanian dan Makanan PBB (FAO) tahun 2000,75% rakyat Somalia mengalami kekurangan zat,dan banjir berterusan mempengaruhi negara tersebut dengan membawanya ke arah kebuluran yang dakhsat.

Budaya tidak beragama yang sedang mendominasi dunia pada hari ini memandu manusia ke arah sikap pentikan diri sendiri.Akibatnya mereka enggan berkorban dan berusaha untukmenolong insan yang memerlukan.Budaya ini secara umumnya mencipta dua buah masyarakat yang berbeza iaitu terlampau kaya dan terlampau miskin.

Al-Quran telah menerangkan kisah mereka yang enggan memberikan makan kepada orang2 yang lapar..

"Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? iulah orang yang mengherdik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin" (Al-Maa'uun,107:1-3)

Atas sebab itulah usaha menyelamatkan dunia ini tidak terletak pada bahu orang2 yang mendustakan agama,tetap terletak pada bahu kerajaan yang sangat patuh pda agama dan memerintah dengan adil.Jika islam boleh menjadi kuat dan seterusnya menguasai dunia ini,ia akan menjadi penyelamat bukan sahaja kepada umat islam yang ditindas bahkan seluruh manusia yang ditindas di serata dunia.

Majoriti Doktor Menolak Vaksin H1N1


Di United Kingdom, sebelum vaksin H1N1 diberikan kepada orang awam, setiap doktor dimestikan menerima suntikan vaksin itu terlebih dahulu. Kemungkinan amalan ini juga dilakukan di beberapa negara Asia termasuk Malaysia.

Agak mengejutkan pihak kerajaan apabila 50 peratus doktor-doktor seluruh UK enggan disuntik kerana bimbang akan kesan sampingan daripada vaksin tersebut yang sudah pun diketahui seluruh dunia.

Menurut editor majalah PULSE, Richard Hoey, keengganan doktor-doktor dan para pekerja kesihatan menerima suntikan adalah berpunca dari tanggapan kerajaan telah bertindak di luar batas hak individu seseorang dengan cara memaksa menerima suntikan.

Kenyataan dari Health Protection Agency yang mengatakan vaksin H1N1 boleh menyebabkan barah dan Sindrom GBS masih lagi diterima dengan yakin oleh kebanyakan doktor serta pekerja kesihatan. Ini berdasarkan kaji selidik yang dilakukan oleh majalah PULSE dan majalah GP di UK.Keengganan kebanyakan doktor-doktor di UK menerima suntikan telah menimbulkan kemarahan Prof. Dr. David Salisburry iaitu Pengarah Jabatan Imunisasi di Kementerian Kesihatan UK. Beliau menegaskan setiap pekerja kesihatan sama ada doktor atau kakitangan hendaklah melaksanakan dasar yang telah ditetapkan kerajaan.

Penentangan pemberian vaksin di Australia

Di Australia, presiden Australasian Society for Infectious Diseases (ASID) iaitu Prof. Tom Gottlieb telah menghantar surat bantahan program pemvaksinan kepada kementerian kesihatan Australia. Di dalam surat tersebut Prof. Tom Gottlieb menyatakan mereka bimbang akan berlakunya jangkitan penyakit akibat pencemaran darah melalui suntikan.

Penentangan pemberian vaksin di Kanada

Di Kanada, Canwest News Service melaporkan majoriti doktor-doktor dan pekerja-pekerja kesihatan tidak mahu disuntik vaksin H1N1. Keengganan doktor-doktor ini amat merungsingkan pihak kerajaan Kanada sehingga mendesak Persatuan Perubatan Kanada mengeluarkan arahan memaksa ribuan doktor dan pekerja kesihatan mengambil vaksin H1N1.

Secara logiknya, kita sendiri sudah mendapat jawapannya mengapa ribuan doktor dan pekerja kesihatan di Kanada enggan mengambil vaksin tersebut. Jika mereka yakin vaksin H1N1 tidak merbahaya mengapa pula mereka sendiri enggan mengambilnya.

Vaksin H1N1 juga penyebab kanser

Pakar paru-paru dari Jerman, Dr. Wolfgang Wordarg mendakwa vaksin H1N1 yang bakal disuntik kepada masyarakat juga dikhuatiri boleh meningkatkan kadar penyakit barah paru-paru. Dakwaan itu berasaskan penyelidikan yang dibuat ke atas vaksin keluaran farmasi Novartis.

Menurutnya lagi, peningkatan kadar penyakit barah dalam badan kemungkinan berpunca dari sel-sel binatang yang dimasukkan di dalam vaksin oleh pihak pengilang. Dr. Wolfgang Wordrag menyimpulkan bahawa;

“People’s fear of the pandemic as an “orchestration”: “It is great business for the pharmaceutical industry”

Kenyataan Dr. Wolfgang di dalam akhbar Jerman, Neuen Presse juga disokong oleh presiden Paul Ehrlich Institute iaitu Dr. Johannes Lower. Beliau mengatakan kesan sampingan yang bakal dihasilkan oleh vaksin H1N1 dijangka lebih berbahaya daripada virus H1N1 itu sendiri.

Usaha Kapitalis Memujuk Doktor-Doktor di UK

Propaganda kapitalis Yahudi semakin jelas dalam isu Selsema Babi sejak kebelakangan ini. Pada 30 Julai 2009, Daily Mail mendedahkan kerajaan Britain akan membayar £7.51 (RM51) bagi setiap suntikan yang dibuat ke atas orang ramai. Bagi mendapat bonus tersebut, para doktor hendaklah terlebih dahulu menandatangani suatu perjanjian dengan kementerian kesihatan UK.

Berdasarkan peruntukan kerajaan, kemungkinan seorang doktor akan diperuntukkan 1800 orang pesakit bagi sesuatu kawasan. Agihan ini menunjukkan setiap doktor yang terlibat dalam perjanjian ini akan memperoleh sekurang-kurangnya £27,000 pound (RM183,600) dalam sesuatu masa.

Nilai yang diperoleh oleh doktor menunjukkan keuntungan dari program vaksin H1N1 melebihi jumlah gaji tahunan doktor-doktor di UK iaitu £107,000 setahun. Daily Mail juga mendedahkan kerajaan UK telah pun menyediakan belanjawan khusus sebanyak £600 juta hanya untuk imbuhan memujuk doktor-doktor di UK menyokong program pemvaksinan ini.

Boleh dikatakan sekarang doktor-doktor di UK tersepit sama ada untuk memilih hak-hak kemanusian atau bonus sekali seumur hidup. Bonus daripada Vaksin H1N1 yang dijanjikan pada Julai 2009 ini memperlihatkan kerajaan UK sudah menghidu akan bantahan yang bakal dibuat oleh Health Protection Agency dan Persatuan Ahli Neurologi di Britain pada 26 Ogos 2009.

Laporan akhbar di Malaysia tidak profesional

Tidak pasti apa yang ada di dalam kepala para editor bagi akhbar-akhbar tempatan di Malaysia. Tiada langsung isu-isu H1N1 dibincangkan secara kritis dalam usaha mewujudkan momentum kesedaran di kalangan masyarakat. Isu artis dan selebriti sampah masih lagi mendominasi berita di dada-dada akhbar.

Selsema Babi yang ditakuti babi sendiri ini pun masih dianggap enteng dan setaraf dengan berita-berita tabloid. Seperti yang kami artikelkan dahulu, kerajaan Malaysia masih lagi seronok membilang angka-angka kematian dikalangan masyarakat. Program-program yang melibatkan orang ramai masih lagi dianjur oleh pihak kerajaan.

Persatuan Doktor-Doktor Perubatan Malaysia pula masih diam dan tiada satu laporan analisis berkaitan vaksin yang dikeluarkan. Apa yang diperoleh dari persatuan ini hanyalah laporan-laporan tentang majlis-majlis makan malam yang dianjurkan di hotel. Semuanya kelihatan taksub dengan berita-berita propaganda dari WHO a.k.a World Health Order.

Persatuan Pengguna pula tidak mengeluarkan isu-isu yang dibangkitkan oleh persatuan-persatuan pengguna di US dan UK. Sebelum ini Persatuan Pengguna Malaysia amat gagah menyelongkar kandungan-kandungan geletin haram di dalam produk-produk makanan. Banyak laporan-laporan penyelidik dari makmal di US dicanang di Malaysia tetapi apabila pengguna-pengguna di US membantah penggunaan vaksin tidak pula maklumat itu dihebahkan.

Program Pemvaksinan adalah salah satu perang akhir zaman

Tanggapan terbaik yang boleh dibuat untuk isu H1N1 ialah ia merupakan satu bentuk perang moden yang sudah keluar dari definasi perang konservatif. Umumnya kita dididik dengan takrifan bahawa perang mestilah berpakaian seragam hijau, bersenjata dan berkawad tetapi situasi H1N1 ini sedikit sebanyak membuktikan takrifan perang terlalu luas dan tidak hanya bergantung kepada sejumlah perkataan yang terhimpun di dalam kamus Oxford sahaja.

Ternyatalah bahawa kamus yang diiktiraf oleh badan-badan akademik antarabangsa itu sebenarnya telah berjaya menyekat ruang pemikiran manusia berdekad-dekad daripada berfikir secara ‘out of box’. Maka untuk memecahkan halangan yang dibina oleh kamus itu pula memerlukan situasi besar berskala global misalnya isu H1N1 ini.

Berperang di luar takrifan perang lebih menyukarkan ramai pihak khususnya pihak Islam sendiri kerana perang cara ini lebih mengutamakan ketajaman pemikiran dan strategi yang tinggi. Maka di sini haruslah kita berhati-hati dengan cuba mengikuti perkembangan semasa satu per satu tanpa hanya bermalas-malasan dengan doa tetapi langsung tiada usaha membaca.

Mangsa sebenar perang vaksin ini adalah masyarakat yang tidak mahu mengikut arus pembangunan isu dunia serta tidak mahu mengambil berat terhadap sesuatu masalah yang timbul.

Program pemvaksinan yang telah berlaku berbelas-belas kali di seluruh dunia ini kami teorikan ia sebagai satu perang dunia ketiga yang mana semua manusia menjadi mangsa peluru virus. Undang-undang yang terpahat di WHO adalah umpama tempat membuat keputusan ketenteraan Illuminati manakala pengilang-pengilang farmasi dunia umpama kilang-kilang peluru halimunan yang sedikit demi sedikit mencengkam nyawa manusia.

Agen-agen Illuminati sedar, berperang secara nyata dengan umat Islam hanya akan membangkitkan semangat jihad dan perpaduan seluruh dunia. Perpaduan yang jitu ini sudah pasti akan mendesak campur tangan dari para wali yang tidak diketahui lokasinya dalam menghadiahkan doa-doa kehancuran untuk kelompok Yahudi Zionis.

Kami lebih mengesyaki program pemvaksinan yang dilihat mulia dari luar ini kepada salah satu program peperangan kerana mengikut sejarah perubatan, Bapa Pemvaksinan dunia iaitu Dr. Edward Jenner adalah seorang ahli Freemason. Pada 1812, Jenner telah dianugerahkan Worshipful Master di Lodge of Faith and Friendship Berkeley, Gloucestershire, Britain.

sumber :Ibnuyaccob.com

Ujian Seorang Murid

Junaid Al-Baghdadi, seorang tokoh sufi, mempunyai anak didik yang amat ia senangi. Santri-santri Junaid yang lain menjadi iri hati. Mereka tak dapat mengerti mengapa Syeikh memberi perhatian khusus kepada anak itu.

Suatu saat, Junaid menyuruh semua santrinya untuk membeli ayam di pasar untuk kemudian menyembelihnya. Namun Junaid memberi syarat bahwa mereka harus menyembelih ayam itu di tempat di mana tak ada yang dapat melihat mereka. Sebelum matahari terbenam, mereka harus dapat menyelesaikan tugas itu. Satu demi satu santri kembali ke hadapan Junaid, semua membawa ayam yang telah tersembelih.

Akhirnya ketika matahari tenggelam, murid muda itu baru datang, dengan ayam yang masih hidup. Santri-santri yang lain menertawakannya dan mengatakan bahwa santri itu tak boleh melaksanakan perintah Syeikh yang begitu mudah.

Junaid lalu meminta setiap santri untuk menceritakan bagaimana mereka melaksanakan tugasnya. Santri pertama berkata bahwa ia telah pergi membeli ayam, membawanya ke rumah, lalu mengunci pintu, menutup semua jendela, dan membunuh ayam itu. Santri kedua bercerita bahwa ia membawa pulang seekor ayam, mengunci rumah, menutup jendela, membawa ayam itu ke kamar mandi yang gelap, dan menyembelihnya di sana. Santri ketiga berkata bahwa ia pun membawa ayam itu ke kamar gelap tapi ia juga menutup matanya sendiri. Dengan itu, ia fikir, tak ada yang dapat melihat penyembelihan ayam itu. Santri yang lain pergi ke hutan yang lebat dan terpencil, lalu memotong ayamnya. Santri yang lain lagi mencari gua yang amat gelap dan membunuh ayam di sana.

Tibalah giliran santri muda yang tak berhasil memotong ayam. Ia menundukkan kepalanya, malu karena tak dapat menjalankan perintah guru, “Aku membawa ayam ke rumahku. Tapi di rumahku tak ada tempat di mana Dia tak melihatku. Aku pergi ke hutan lebat, tapi Dia masih bersamaku. Bahkan di tengah gua yang teramat gelap, Dia masih menemaniku. Aku tak boleh pergi ke tempat di mana tak ada yang melihatku.”Sang Guru menjelaskan bahwa murid inilah yang sudah benar-benar sampai kepada pelajarannya dimana dia selalu diawasi oleh Allah SWT.

Mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar cerita diatas dan tentu saja kita semua mempunyai kesimpulan yang berbeda. Cerita di atas mengajarkan kita bahwa di dalam menuntut ilmu mempunyai adap dan aturan tersendiri salah satunya kita dilarang iri terhadap sesama murid. Bisa jadi dalam pandangan kita Guru memberikan perhatian lebih terhadap seorang murid dan kita dilarang untuk cemburu. Guru sangat mengetahui bagaimana harus memperlakukan murid-muridnya dan Guru membagi kasih sayang yang sama kepada seluruh murid, cuma pandangan kita melihat seolah-olah ada yang lebih disayang.

Seorang Guru akan tahu jenis apa calon murid yang datang kepadanya, apakah jenis keledai atau kuda sembrani, sejenis ayam sayur atau ayam bangkok dan Guru akan mendidik sesuai dengan bakat masing-masing. Kita tidak boleh iri dan dengki kepada saudara kita.

Suatu hari pernah seorang Guru Sufi memberikan suatu rahasia kepada muridnya dalam pertemuan empat mata dan berpesan, “Rahasia ini jangan kau beritahukan kepada siapapun”. Kemudian dihari lain Guru Sufi memberikan rahasia kepada murid yang lain dan kembali berpesan, “Rahasia ini jangan kau beritahukan kepada siapapun”. Begitulah seterusnya sehingga seluruh murid diberitahukan rahasia itu. Antara sesama murid tidak ada yang tahu bahwa saudaranya juga diberitahukan rahasianya yang sama.
40 hari kemudian dari kesemua murid mulai berubah tingkah lakunya. Ada yang bersikap sombong karena merasa dia murid yang terbaik dan cuma dia yang mengetahui rahasia Guru. Murid yang lain memberitahukan kepada kawannya, “Aku diberitahukan rahasia hebat oleh Guru dan tidak boleh aku ungkapkan kepada siapapun”. Diantara banyak murid hanya sedikit yang bersikap seperti biasa dan tetap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Guru, bersikap santun dan hormat kepada saudaranya. Dan murid yang sedikit inilah dalam pandangan Guru telah berhasil melampaui ujiannya.
Mari kita tumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa tidak ada yang hebat dari murid Guru, yang hebat adalah Guru sedangkan murid akan tetap murid. Kalaupun diberikan suatu kekeramatan itu tidak lain merupakan bentuk kasih Guru kepada kita dan kita tidak akan mampu menduduki maqam itu secara abadi.

Banyak murid-murid Guru yang tergelincir disini, merasa sudah hebat dan bisa melakukan apapun akhirnya tanpa sadar durhaka kepada Guru. Godaan terberat dan terhebat bukan berasal dari Iblis akan tetapi Ujian terberat itu ketika Tuhan langsung menguji kita dengan berkata, “Wahai hambaKu, kau sudah boleh begini, kau sudah boleh begitu, kau sudah mencapai maqam itu, kau sudah jadi wali anu”. Disinilah terkadang silapnya sang murid menurutinya tanpa menanyakan berulang kali kepada Tuhan sebagaimana Nabi Ibrahim bertanya berulang kali saat diperintahkan menyembelih anaknya.

Penutup tulisan ini saya mengutip nasehat Syekh Naqsyabandi kepada murid-muridnya mudah-mudahan berguna untuk kita semua:
“Suatu saat kalian akan berada pada maqam sangat tinggi, bisa terbang, kebal, bisa menghilang dan bahkan kalian bisa menghidupkan orang mati. Akan tetapi ingatlah wahai muridku, bahwa itu bukan maqam kalian tapi itu maqam Gurumu, kalau kalian tetap disitu maka tanpa sadar akan disusupi oleh syetan. Kembalikan semua itu kepada-Nya dan teruslah merendah dan menjadi murid yang baik. Guru itu adalah murid yang siddiq dari Gurunya”.

dipetik daripada tautan jiwa2 sufi:
http://sufimuda.wordpress.com

Saturday

Getar si Salik 1

adakah wujudku disana,tanpa wujudnya jiwaku disana.melangkah sekadar mengikut jalan dihadapan.otakku mungkin sudah letih membuat pertimbangan.mudah akur pada perjalanan.rupanya aku sudah tiba di rumah itu.rumah baru,punya sisa2 jejak suluk yang menusuk kerinduannya.ada mungkin setetes risau di lubuk yang dalam.risau kerana aku masih di sana.masih tidak berganjak dari rumah yang sekadar punya kisah2 suluk.rindu ada menusuk2 di dalam hati itu,tapi lebih dikuasai rasa risau,segan,malu yang sebati tergaul di lampung jiwa itu.tiada ceria dihujung bibir.seolah tiada jiwa gembira aku di tempias rumah suluk itu.maunya mungkin terus ke rumah kerinduanku itu.si rumah suluk yang satu2nya mendodoi jiwaku yang sering disepak terajang oleh rakusnya dunia kampus dan luar.terngiang2 bisik suaraku pada barisan ayat wasiat Syeikh Abdul Wahab Rokkan,...salah satu adab dari berpuluh adab,sekiranya kalian sampai di satu kawasan,maka orang pertama yang perlu kamu lawati adalah alim ulama dinkawasan tersebut...arh! bergetar lagi lampung kerisauan ini.kali ini makin bergunung.aku kerisauan,masih tidak ada jiwaku untuk mengunjungi insan terhormatku.namun jauh di sudut hati,ada ingin yang mempamer wajah rindu pada insan itu.bagaiman harus aku suarakan,kerana disitu bukan miliknya hartaku.adat musafir,yang sering menumpang,punya hak yang sering dibatasi oleh perimbangan hak tuan rumah.arh! kejamkah andaian itu,walhal mereka adalah saudara terdekatku.rumah itu adalah milik pak cik bogsuku.pak cik yang cukup rapat dengna ku di usia hingusan dulu.pak cik yang kini mengangkat darjat kecintaanku pada beliau,kerana membawa aku di perjalanan yang sunyi tapi indah.hampir setiap saat ada saja esakan rindu yang memujuk2 jasad ingin terus menetap di suluk itu.

aku malu,seolah cuba mengarahkan beliau untuk mengikut perintah inginku.memenuhi tuntutan adab,dalam masa yang sama memenuhi rinduku yang menusuk.aku harus robekkan selaput gundah pada pertemuan itu.aku rindu pada bicara itu,bicara yang melopongkan mulut ku,bicara yang membawa lari fikiranku jauh pada hakikat sebenar kehidupan.hakikat sebenar kejadian,hakikat sebenar kehambaan,hakikat sebenar seorang murid.oh guruku...beliau sungguh mempesonakan fikiranku yang sungguh dahaga pada titisan ilham yang luas.

satu jawapan yang menambah rasa bersalahku.seolah tidak layak,tuan rumah pulak yang bertanyakan keinginanku,seterusnya beliau akan memenuhinya.oh pak cik seperjalananku,beliau cukup memahami adab yang perlu ku pelajari lebih banyak dari beliau.akhirnya,meluncur juga kereta sevy nan comel itu menuju kerumah rinduku.

pantas otak ku berligat.apa yang harus kubicarakan pada guru.apa yang harus ku suarakan pada guru.sekadar bertemu,bertanya khabar? itu sesuatu yang lagha.di sepanjang perjalanan itu juga,aku berkeinginan bertemu dengan seorang lagi muslimat.kadang hatiku memberontak terkilan,mengapa jarang benar muslimat turun,hingga kengkadang membuatkan aku kesedihan tidak berteman andai berkeinginan mendodoi jiwaku disana.aku juga sudah sedia dengan hadiah kurangku andai dibandingkan dengan ilmu yang bakal beliau kongsikan.hanyalah sebungkus kekacang,yang kiraku boleh dijamah oleh guru di waktu suluk itu.makanan dari sumber tanah,tanpa adanya dari suber haiwan.juga sedikit hadiah yang asalnya ku jumlahku hanya RM20.tapi hatiku kurang senang,alangkah sedikitnya jika dibandingkan dengan perkogsian beliau nanti.baru petang tadi ku mengelurkan perbelanjaan ku dalam RM100.niatku ingin ku hadihkan juga untuk pak cik dan kelurga.benar,bukan mudah kita menyerahkan apa2 yang disayangi.tapi masih saja egoku mengatakan tidak,aku tidak menyayangi harta itu.walhal,tanpa bicara,jelas resah hati itu ,mengambarkan maksud yang tersirat.susah rupanya memujuk hati yang rakus.itu nafsuh barangkali.

enjin dimatikan.sudah tiba rupanya.arh berdegup kencang jantungku.aku bakal bertemu guru.makin tidak keruan hatiku.apa yang haru ku bicarakan?adakah berbaloi hadiahku dengan RM 20 itu? jika kuberi Rm50,perbelanjaan ku di kampus nanti bagaimana? disinikah konsep tawakal itu?....entah berubi2 pulak persoalan yang timbul dalam kekalutan itu.ada suara2 jemaah lain di dalam rumah.rancak saja bicara mereka.jiwaku pulak rancang dengan getarnya.sesuatu yang lain jika niat datang hanya satu raih bukan bersuluk.aku malu,rasa bersalah juga ada.

di bahagian muslimat.riangnya hatiku bertemu ustazah dan anaknya.ada sumbuh cinta pada insan2 di seperjalanan ini.aku sungguh mengasihi mereka.tapi cepat kendur rasa itu tika itu,mungkin gatar itu menyejukkan kehangatan perasaan.aku banyak berdiam diri dihadapan insan2 yang harus kumuliakan.selagi tidak bertemu guru,selagi itu jiwaku gundah.Allah,wangian suluk itu sungguh menerbitkan rasa2 dahulu,rasa juga kenangan jiwa yang mulus dalam mengkoreksi diri.fikiranku secara automatik mengawal segala adab2 suluk.bayangan wajah guru membuatkan aku sedar adab yang perlu ku asa kembali.rasa itu sedikit demi sedikit mengalir ke lubuk asalnya dulu,hingga membuatkan segala saraf bertindak balas,bagai layar yang berputar laju di skrin wayang,menyalut kembali segala rasa2 yang terkhakis di arena luar suluk.ada genangan air mata di kelopak mata itu.tapi kusembunyikan,sebakku tak tertahan,aku palingkan wajah dari mereka,sedih tidak diizinkan percutian yang agak panjang itu untuk mengasa kembali makam2 hatiku.

aku harus bersedia.pak cik sudah mengisyaratkan,sebentar lagi kami akan bertemu guru.arh! jantungku makin berdegup kencang.apa yang haru ku perkatakan dihadapan guru? biar kubersedia dulu dengan hadiah kecilku untuk tuan guru.fikiranku berperang,antara RM20 atau RM50?aku juga berfikir untuk perbelanjaan ku,juga niat hadiah untuk pak cik ku.mereka lebih memerlukan kiraku.tapi siapa yang harus dimuliakan lebih.teringat kisah Rabiah,2 keping roti,balasannya 20keping roti...itu beliau bukan aku yang masih zalim...arh aku tekad,guruku!

akhirnya,kaku aku di hadapan tuan guru.tapi tidak beradab ku biar ruangan itu sunyi tanpa bicara,sedang ada penantian disana.jemari itu kemas bermain utasan tasib.berketik2 bunyinya memecah kesunyian.
"tuan Guru,pertamanya saya mohon maaf,sebab dah lama ada kat sini,tapi tak datang melawat tuan guru.saya mohon maaf" cukup dasar kiraku harapan itu.seperti biasa wajah lembut itu mengukir senyumannya.aduh agak terpanah lagi rasa bersalahku itu.seolah melanggar adab yang besar.

tidak banyak kubertanya di awal pertemuan.mungkin hati di dalam masih dingin.tuan guru memahami,lantas pantas sahaja bertanya dengan mak cik di sebelah.lega hatiku.kumenanti cetusan idea daripada persoalan muslimat lain.pada bicara yang agak panjang,akhirnya hati dan fikiranku semakin menguasai persekitaran,mulai hangat persoalan2 yang timbul daripada kebekuan fikiran.

"tuan guru,maaf nak tanya,sebenarnya persoalan ni dah lama saya fikirkan,tapi saya tak tahu jawapannya.Allah dah atur segala2nya dalam dunia ni.kalau Allah dah janjikan kejayaan bagi kita,untuk mencapai kejayaan itu,Dia juga yang memberikan segala kekuatan dan menyediakan segala keperlua untuk kejayaan itu.jadi dimana usaha kita?maaf tuan guru,saya tak faham" teliti guru mendengar perbicaraanku.bagai suara anak kecil yang meminta gula2,aku kerdil di hadapan tuan guru.aku takut,banyak adab yang kulanggar.ada senyuman nipis di hujung bibir tuan guru.

guru"betul,semuanya itu hakikatnya adalah Allah.Ayu dengar cerita ni.ada seorang hamba Allah.beliau bermimpi yang dia akan meninggal pada umur 70 tahun.umur orang itu akan genap 70 tahun pada esok harinya iaitu pada hari sabtu.kemudian,setelah terjaga,hamba Allah itu,memohon dengan penuh kesungguhan,agar dilanjutkan usianya,dan tidak dimatikan pada umur 70 tahun.hamba Allah itu berdoa dan terus berdoa,hingga tidak disedarnya,rupanya hari yang sepatutnya beliau meninggal telah luput tarikhnya,maka beliau pun selamat dari ajalnay,bahkan Allah lanjutkan usianya hingga keumur 100 lebih.memang Allah dah tentukan takdirNYA,tapi tetap sahaja boleh diubah,andai kita berusaha bersungguh2 dengan solat hajatnya,dan doanya"

" jadi tuan guru,doa itu la senjata kita..." "benar..."
"tuan guru,saya agak risau dengan soal pemikiran saya.adakah benar segala resolusi yang saya lakukan,adakah benar cara saya berfikir tentang satu2 masalah,adakah benar cara saya bertindak terhadap satu2 resolusi" "...semuanya secocok..." tasbih dijari jemari tuan guru masih sahaja berlaga antara satu sama lain,jari itu tidak pernah lekang dari utas tasbih itu.

aku takut bertanyakan soal makam2 ku,pasti berada ditahap zero.kubiarkan jemaah muslimat lain mengambil alih ruang persoalan.mungkin masih ada gentar di sudut2 hatiku.ustazah agak kelelahan,menanggung sakit dada yang agak memeritkan.kesukaran beliau untuk bernafas,jelas tergambar di susuk2 wajahnya.penat,kata beliau,usai berdepan dengan tuan guru.pak cik juga menemani pertemuan itu.antara adab menghadap guru.tuan guru mengulas agak panjang berkenaan dengan keadaan ustazah.fikiranku bagai terbuai pada gambaran guru berkenaan dengan posisi organ dalaman ustazah.teringat aku akan tokoh ilmuan yang tidak asing lagi,Ibnu Sina.bapa perubatan pertama yang mengetahui kedudukan organ2 dalaman manusia.dengan mata yang terpejam,sambil tasbih tidak putus dimainkan dijemari2 itu,meluncur jelas gambaran segala saluran darah,juga kedudukan jantung,bahkan kembang kecut peparu ustazah.dan tepat,mengatakan apabila cecair itu mulai naik,maka terbatuklah ustazah.ya benar.aku lihat sendiri di depan mataku.aku terpukau pada kasyaf itu

banyak perkara yang ku kongsikan dengan tuan guru juga ahli jemaah muslimat yang lain.agak tinggi kiraku pada perkogsian itu.
"jika mereka mengetahui,sebenarnya dunia ini diciptakan kerana Rasulullah saw,dengan Nurnya muhammad,kemudian mereka mengetahui asas bagi ajaran Rasulullah itu adalah zikir,yakni merupakan tapaknya,sedang solat itu tiangnya,pasti mereka akan ikut jalan ini."

sempat tuan guru titipkan ilmu untuk para sahabat.
"firmannya Allah,kalau bukan sebab Nabi Muhammad, tidak diciptakan dunia. sedangkan Nabi Muhammad mengetahui seribu bahasa kerana dunia ini jadi dari Nur Muhammad.Tuhan kata kalau tidak kerana Nabi Muhammad tidak dijadikan dunia.ertinya segala ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka sangatlah wajib.kerana zikrullah ini,13 tahun Allah ajar nabi,seterusnya baru baginda di Isrq Mikraj pada 27 Rejab,di waktu itu ada perintah solat 50,tapi di kurangkan hingga 5 rakaat sahaja.sedangkan zikir dipanggil tapak,solat sebagai tiang.yakni awaluddin makrifatullah iaitu maksudnya awalnya adalah zikir,kemudian baru diikuti oleh solat.walaupun solat telah di kurangkan hingga 5 waktu sahaja,tetapi pahalanya sama juga dengan bersolat 50 rakaat..."
guru pernah ingatkan,apa2 kata guru harus diteliti dalam2,baru difaham maksudnya.aku bertambah yakin,zikrullah itulah tapak bagi hati manusia.tapi amalannya zikrullah itu,bukan mengikut suka sendiri2.jika Allah mengajar Rasulullah,kemudian Rasulullah mengajar para sahabat,kemudian dari sahabat diturunkan pulak kepada tab'in,daripada tabi'in diwariskan pulak kepada para tab'i tabi'in daripada tabi'tabi'in turun pulak kepada salafus salleh dan aku mengerti...mengapa Rasulullah mengatakan ulama itu adalah pewaris para nabi.jika Al-quran dan hadis mendapat jaminan penjagaan daripada Allah,pasti ulama2 yang membawa pokok ajaran Rasulullah itu sendiri juga masih dalam jagaan Allah.dan aku yakin,jalan ini benar untuk dilalui,perlu untuk dilalui...

baru ku faham,mengapa kekuatan umat Muhammad di zaman dahulu amat berbeza jika dibandingkan zaman sekarang...